Игра Lucky Wheel – Правила и условия

ПРОМОЦИЯТА Е ВАЛИДНА САМО ЗА ПОРЪЧКИ НАПРАВЕНИ ПРЕЗ САЙТА! СЛЕД УЧАСТИЕ В ИГРАТА, МОЛЯ ПРОВЕРЕТЕ ВАШАТА ИМЕЙЛ ПОЩА!

Тези правила и условия („Условия“) уреждат вашето участие в играта Lucky Wheel („Игра“), предоставена от Invictus Style. С участието си в Играта вие („Участник“ или „Вие“) се съгласявате да спазвате тези Условия. Моля, прочетете ги внимателно, преди да участвате в Играта.

Допустимост:
1.1. Играта е отворена за лица, които са навършили 18 години или законната възраст за пълнолетие в тяхната юрисдикция, което от двете е по-високо.
1.2. Играта е невалидна, когато е забранена от закона.

Награди от играта:
2.1. Играта предлага различни награди, включително ваучери, физически биткойн монети и брандирани тениски. Наградите зависят от наличността и може да варират.
2.2. Ваучери:
– Налични са три ваучера, всеки с отстъпка от 5% до 15%.
– Ваучерите не са валидни за тютюневи изделия и намалени продукти.
2.3. Физически биткойн монети:
– Има шанс да спечелите физическа биткойн монета чрез Играта.
– Физическата биткойн монета награда ще бъде достъпна за поръчки над обща стойност над 10 лв. от нашия уебсайт.
2.4. Брандирани тениски:
– Играта предлага като награди и брандирани тениски от марката „Lirra Tobacco’s“.

Участие:
3.1. За да участвате в Играта, трябва да посетите нашия уебсайт и да получите достъп до функцията Lucky Wheel.
3.2. Завъртете Lucky Wheel, като следвате инструкциите, предоставени на уебсайта.
3.3. Участието в Играта е безплатно и не е необходима покупка.

Ограничения:
4.1. Всеки участник има право да завърти Lucky Wheel веднъж на ден.
4.2. Наградите зависят от наличността и ние си запазваме правото да заменим награда с друга на същата или по-висока стойност.
4.3. Наградата за физически биткойн монети е ограничена до един победител на месец.

Искане на награди:
5.1. Ако спечелите награда в Играта, ще бъдете уведомени чрез информацията за контакт, предоставена по време на участие.
5.2. За да поискате наградата си, трябва да следвате инструкциите, предоставени в известието, в рамките на определен период от време.
5.3. Наградите не могат да се прехвърлят и не могат да бъдат обменяни за пари или други алтернативи, освен ако не е посочено друго.

Изключения и ограничения:
6.1. Служители, филиали и близки членове на семейството на Invictus Style нямат право да участват в Играта.
6.2. Наградата от биткойн монета е достъпна само за поръчки над 10 лв. от нашия уебсайт.
6.3. Ваучерите не са валидни за тютюневи изделия и намалени продукти.

Лични данни:
7.1. С участието си в Играта вие се съгласявате със събирането, използването и обработването на вашите лични данни, както е описано в нашата Политика за поверителност.

Промяна и прекратяване:
8.1. Ние си запазваме правото да променяме, спираме или прекратяваме Играта, изцяло или частично, по всяко време и по каквато и да е причина без предварително уведомление.
8.2. Можем да актуализираме тези Условия от време на време и всички промени ще влязат в сила след публикуването на ревизираните Условия на нашия уебсайт.

Приложимо право:
9.1. Тези Условия се управляват и тълкуват в съответствие със законите на република България без да се вземат предвид принципите на стълкновение на закони.

Ограничаване на отговорността:
10.1. До максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, ние не носим отговорност за преки, непреки, случайни, специални, последващи или наказателни щети, произтичащи от или във връзка с Играта, включително всякакви присъдени награди.

Моля, имайте предвид, че тези Правила и условия са предоставени като примерни и трябва да бъдат прегледани от юристи, за да се гарантира съответствие с местните закони и разпоредби.